• Literatura:

  • Dějiny města Ústí nad Labem 1995

  • Památky města Ústí nad Labem. Město Ústí nad Labem 2000

  • Jehlík, Jan - Kadlecová-Boková, Dana - Páral, Matěj: Zlatý řez 2003 (dosud nevyšlo)

  • Hejl, František: Dějiny veřejného knihovnictví v Ústí and Labem. Ústí nad Labem 1987

  • Houfek, Václav a kol.: 120 let Muzea. Ústí nad Labem 1996

  • Jahnel, Karl - Marian, Alexander - Umlauft, Franz Josef: Das Spital und die Kirche St. Materni auBerhalb der Mauern in Aussig, Sonderheft Nr. 4 der "Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes". Aussig 1924

  • Král, Karel: Výstavní a koncertní síň. České Budějovice 1973

  • Martinovský, Ivan: Ústecké veřejné knihovny a čítárny. Ústecké přehledy 12/80

  • Umlauft, Franz Josef: Geschichte der deutschen Stadt Aussig. Bayreuth 1960. s. 387, 487, 488, 509, 510, 577

  • Umlauft, Franz Josef: Der Aussiger Marktplatz im Wandel der Zeiten. Aussig 1939. s. 19, 20, 22

  • Wünsch, Franz Josef: Das Haus Nr. 210 in Aussig, in: Beiträge zur Heimatkunde des Elbetals, 2. Jahrgang. Aussig 1940. s. 14-21

  • Železná, Eva: Z dějin divadla v Ústí nad Labem, diplomová práce. Ústí nad Labem 1999

  •  

 • Prameny:

  • Sbírka fotografií Muzea města Ústí nad Labem

  • Stavební archiv města Ústí nad Labem

  • Soukromá fotografická sbírka Herberta Hankeho

  • Soukromá fotografická sbírka Zdeňka Práška

  •  

 • Partneři:

  • Rod@x

  • Geodézie ČS, a.s.

  • Město Ústí nad Labem

<<< zpět  

všechna práva vyhrazena (c) 2003